herb      Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chorzowie       bip

Menu:    Strona główna    Pracownicy    Podstawa i przedmiot działania     Załatwianie spraw    Rejestr spraw     Druki do pobrania    Ogłoszenia


 
 

EWIDENCJA I REJESTR SPRAW.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chorzowie zgodnie z instrukcją kancelaryjną (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie - Dz. U. z Nr 161, poz. 1109, z późn. zm.) prowadzi następujące rejestry spraw:

 1. Rejestr skarg i wniosków,

 2. Rejestr Inspekcji budowlanych,

 3. Rejestr zawiadomień o rozpoczęciu budowy,

 4. Rejestr zawiadomień o zakończeniu budowy,

 5. Rejestr wniosków o pozwolenie na użytkowanie,

 6. Rejestr samowoli budowlane,

 7. Rejestr katastrof budowlanych,

 8. Rejestr stanów technicznych obiektów budowlanych.

Ponadto Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chorzowie prowadzi następujące ewidencje:

 1. ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Inspektoratu,

 2. ewidencja decyzji i postanowień Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

 3. ewidencja ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym otrzymanych od organu administracji architektoniczno – budowlanej,

 4. ewidencja innych ostatecznych decyzji, postanowień oraz zgłoszeń otrzymanych od organu administracji architektoniczno – budowlanej,

 5. ewidencja zarządzeń wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2003r. (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1130) w sprawie określenia wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych ewidencje następujących obiektów budowlanych:

 1. ewidencja budynków,

 2. ewidencja rurociągów, przewodów, linii i sieci,

 3. ewidencja budowli,

 4. ewidencja dróg,

 5. ewidencja obiektów mostowych,

 6. ewidencja innych obiektów budowlanych (niż wymienione w pkt. 1 do 5).

projekt: Lech Ryszkiewicz
udostępnił: listopad 2010 Lech Ryszkiewicz